Течове могат да възникнат на много различни места у дома, като не само че са досадни и неприятни, а могат и да нанесат не малки щети на жилището ни. Най-честата причина за този проблем са остарелите ВиК тръби, оборудване и съоръжения, които вече са неизползваеми, тъй като пропускат вода. С течение на годините тръбите корозират и се пукат, довеждайки до течове в дома ни. Това от своя страна води до големи разправии в домакинството, както и не малко разходи по ремонти. Когато забележим, че в апартамента ни има теч, дори и минимален, трябва да вземем подходящите мерки, за да не задълбочим проблема.

Както казахме, течовете се срещат при различни части от ВиК инсталацията и оборудването на дома. Теч може например да възникне в тоалетното казанче или самата тоалетна чиния. Това е истински неприятен проблем най-вече от хигиенична гледна точка, но пък за сметка на това се случва често в домакинството. Когато тоалетната тече тя позволява на част от мръсната вода да изтича в помещението вместо да заминава по канала. Това е проблем, който не търпи отлагане, така че трябва да бъде отстранен възможно най-бързо. Ако казанчето тече, случаят също изисква внимание, тъй като може да наводни всичко наоколо, ако се остави непоправено.

Както много от нас вече са разбрали от личен опит, чешмите също текат често. Течовете се проявяват под формата на капки, които са повече от дразнещи, или направо като струя, която трябва незабавно да бъде спряна. Ако батерията на мивката е стара или пък некачествена, шансът това да се случи е значителен, затова при наличието на минимален проблем като например дребни капки трябва да се вземат мерки. Батерията трябва да бъде сменена с нова, за да се избегне избиване на голямо количество вода, която може да наводни жилището. Ако пък проблемът е някъде другаде, той също трябва да бъде решен по преценка на специалист.

Течове се появяват не рядко и при душовете. Тогава не само че сметката ни за вода нараства, а и банята ни може сериозно да се увреди от постоянно капещата вода. Водата оставя след себе си следи под формата на жълтеникави или кафеникави петна, които после трудно и почти невъзможно се премахват от плочките и фаянса. Същото важи и когато имаме теч във ваната. Тя може бързо да се захаби от течащата вода, така че проблемът трябва по-скоро да бъде разрешен.

Отстраняването на течове е нещо от съществено значение що се отнася за добрите между съседски взаимоотношения, затова при най-малкото съмнение на скрит теч е желателно да се обърнете към професионална фирма, която изпълнява термографска диагностика.